Symulacja Obywatelska 2019

Zadanie polegało na przeprowadzeniu w lipcu 2019, 12-dniowej symulacji dla grupy około 70 osób, w ramach której uczestnicy zostaną podzieleni na 5-10 osobowe “wspólnoty lokalne”. Uczestnicy uczestniczyli w zajęciach i grach, podczas których uczyli się odpowiedzialności za wspólnotę, a także w ramach tej wcielali się w różne role służąc pomocą całej społeczności. Każdego wieczoru odbywały się narady przedstawicieli wspólnot lokalnych, które nadawały kierunek działań całej społeczności.