Nawet dziecko to potrafi 2018

Największym projektem organizowanym przez Fundację była kampania Nawet dziecko to potrafi, która przeprowadzona została głównie na terenie Szczecina, a także innych miast w woj. Zachodniopomorskim (Karlino, Koszalin, Świnoujście) i Lubuskim (Gorzów Wlkp., Świebodzin). Głównym celem kampanii była promocja pierwszej pomocy, a w szczególności zachęcenie do podejmowania działań ratujących życie przez świadków zdarzeń niezależnie od poziomu ich wiedzy oraz zachęcenie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i trenowania umiejętności z zakresu pierwszej pomocy (na bazie materiałów udostępnionych przez organizatorów kampanii oraz poprzez inne formy, takie jak kursy i szkolenia). Działania kampanii podzielone zostały na 3 główne filary działania: przestrzeń publiczna, media i media społecznościowe oraz kursy i szkolenia. Działania rozpoczęte zostały 16 października 2018 roku i trwały do 16 stycznia 2019 roku.

W ramach pierwszego filaru – przestrzeń publiczna, na terenie przede wszystkim Szczecina rozprowadzone zostało blisko 3 tys. plakatów informacyjno-edukacyjnych, z których blisko 1,2 tys. trafiło do prawie 80 obiektów oświatowych (licea, technika, szkoły podstawowe, przedszkola), gdzie umieszczone w widocznych miejscach dostępne były dla dzieci, rodziców oraz pracowników obiektów. Pozostałe plakaty znalazły się m.in. w środkach i na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej w Szczecinie, w przychodniach, urzędach, sklepach, siedzibach rad osiedli, miejscach pracy i biurach oraz innych miejscach w przestrzeni publicznej.

W ramach drugiego filaru – media i media społecznościowe, organizatorzy prowadzili działania mające na celu poszerzenie grona odbiorców kampanii. W tym celu w szczególności prowadzone były działania w mediach społecznościowych fundacji. W trakcie trwania kampanii zasięg strony oscylował w granicach 30-40 tys. osób. Zasięgi najpopularniejszych postów sięgały 25-30 tys. odbiorców i aktywność na poziomie nawet 1,2 tys. Nagrany na potrzeby kampanii film promocyjny odtworzony został ponad 4,6 tys. razy. Dzięki staraniom organizatorów kampania cieszyła się zainteresowaniem mediów, w szczególności prasy. Artykuły i wywiady nt. kampanii można było znaleźć m.in. w dziennikach Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Nasze Miasto, portalu infoludek.pl, czy w audycjach na antenie RMF MAXXX Szczecin. Ponadto podjęcie współpracy z Kurierem Szczecińskim umożliwiło wartościowe spożytkowanie pozostałych materiałów kampanii. Blisko 2 tys. plakatów wykorzystano jako załącznik do prenumeraty weekendowego wydania dziennika, w którym ukazał się artykuł podsumowujący kampanię.

W ramach trzeciego filaru – kursy i szkolenia, wyróżnić należy dwa główne działania: opracowanie i rozprowadzenie tablic edukacyjnych oraz organizację punktu szkoleniowego z pierwszej pomocy. W ramach kampanii opracowanych zostało 10 wzorów tablic edukacyjnych wydrukowanych w formie 25 zestawów tablic szkoleniowych. Tablice rozprowadzone zostały w jednostkach terenowych jednego z głównych partnerów kampanii – Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w całej Polsce. Tablice te posłużą jako materiały edukacyjne w trakcie licznych organizowanych przez ZHR i HOPR ZHR szkoleń i kursów, w szczególności dla dzieci i młodzieży harcerskiej, w tym na terenie woj. Zachodniopomorskiego. Event szkoleniowy zorganizowany we współpracy z HOPR ZHR i Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. miał miejsce w dniach 15-16 grudnia 2018 roku w ramach Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Ratownicy i sanitariusze HOPR przeszkolili blisko 250 osób i przeprowadzili symulację akcji ratunkowej w przypadku wypadku komunikacyjnego wraz z ewakuacją z pojazdu.

Szeroko zakrojone działania pozwoliły dotrzeć wg szacunków organizatorów do blisko 100 tys. osób, w szczególności mieszkańców Szczecina, w tym we wszystkich filarach w dużej mierze do młodzieży szkolnej. Załączone badania ewaluacyjne przeprowadzone przez organizatorów wskazały na spore zainteresowanie kampanią i pozytywną opinię nt. działań prowadzonych w jej ramach, nawet w opinii szczególnie wymagającej grupy odbiorców, jaką jest młodzież szkolna. Ponadto beneficjenci jasno wskazali na celowość kampanii i wyrazili aprobatę dla kontynuacji działań w kolejnej edycji.

Projekt odbył się pod patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Szczecinie, patronat medialny objęło TVP 3 Szczecin, zaś partnerami kampanii byli: Urząd Miasta Szczecin, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Północno-Zachodni, Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Okręg Północno-Zachodni, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem”, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., Dobra Kuchnia.