Nawet Dziecko to Potrafi 2021

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie trzech działań skierowanych do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin pośrednio poprzez działania skierowanie do Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR oraz wychowawców:

  1. Kurs Sanitariusza HOPR (I poziom zaawansowania) z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz działania w zespole ratunkowym w wymiarze 12 godzin.
  2. Kurs Ratownika HOPR (II poziom zaawansowania) z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz działania w zespole ratunkowym w wymiarze 16 godzin.
  3. Szkolenie dla wychowawców, planujących pracować pro publico bono podczas tegorocznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku w wymiarze 4 godzin.
Projekt „Nawet Dziecko to Potrafi” 2021 jest finansowany ze środków Miasta Szczecin