Aktualne projekty

Nawet Dziecko to Potrafi 2021

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie trzech działań skierowanych do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin pośrednio poprzez działania skierowanie do Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR oraz wychowawców(…)

Aktywność w sieci

Organizacje i grupy nieformalne albo nie mają witryn internetowych, albo są one na niskim poziomie wynikającym z zastosowania przestarzałych technologii. Witryny, jeśli w ogóle są dostępne, cechują się słabą responsywnością, niedostosowaniem do urządzeń mobilnych i czasochłonnym sposobem aktualizacji treści(…)