Ludzie

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

Michał Dąbrowski

Organizator i współorganizator kilkunastu śródrocznych wyjazdów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz kilku wydarzeń masowych, a także 5 wypoczynków letnich instruktor harcerski. Posiada bogate doświadczenie z zakresu koordynacji budżetu i prowadzenia dokumentacji finansowej, koordynacji projektów oraz w zakresie prowadzenia szkoleń.Koordynował działania kilku dużych projektów o zasięgu lokalnym i regionalnym, m.in. kampanię Nawet Dziecko to Potrafi.

Członek Zarządu

Michał Mazur

Instruktor harcerski, zorganizował i współorganizował kilkanaście śródrocznych wyjazdów skierowanych do dzieci i młodzieży.

Członek Zarządu

Stanisław Kabata

Koordynator Okręgu Północno-Zachodniego Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, instruktor harcerski. Zorganizował i współorganizował kilkanaście śródrocznych wyjazdów skierowanych do dzieci i młodzieży. Wykładał na kilkunastu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, pracy w NGO, rozwoju osobistego i pracy z dziećmi oraz pierwszej pomocy.

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady

Jakub Borkowski

Prawnik związany z wymiarem sprawiedliwości, instruktor harcerski z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Zorganizował kilkanaście dużych wydarzeń dla młodzieży, oprócz tego doradzał w zakresie pięciu projektów oraz weryfikował rozliczenia kilkunastu projektów. Członek władz 700-osobowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia przez trzy 2-letnie kadencje

Członek Rady

Mateusz Wojciechowski

Organizator i współorganizator licznych wypoczynków dzieci i młodzieży (w tym wielokrotny kierownik wypoczynku), kilkudziesięciu eventów i wyjazdów skierowanych do dzieci i młodzieży, Instruktor harcerski z siedmioletnim doświadczeniem. Ekspert z zakresu pracy z młodzieżą, planowania i zarządzania zespołem oraz organizacji imprez masowych.

Członek Rady

Kacper Borkowski

Instruktor harcerski, planował i prowadził pracę drużyny, współprowadził kurs kształcący kadrę pracującą z młodzieżą, wykładał na czterech kursach dla organizacji non-profit. Prowadził warsztaty z zakresu obsługi podstawowych programów do grafiki wektorowej. Grafik kampanii “Nawet Dziecko to Potrafi”.