Pełnomocnictwa

Obowiązujące pełnomocnictwa:

  • S. Kabata – do reprezentowania Fundacji Zachodnia we wszelkich sprawach przed wszelkimi podmiotami, w szczególności Sponsorami i władzami samorządowymi (od 1.05.2021)

Pełnomocnictwa odwołane:

  • M. Dąbrowski – do reprezentowania Fundacji Zachodnia we wszelkich sprawach przed wszelkimi podmiotami, w szczególności Sponsorami i władzami samorządowymi (od 2.04.2018 do 14.10.2019)
  • K. Borkowski – do reprezentowania Fundacji Zachodnia we wszelkich sprawach przed wszelkimi podmiotami, w szczególności Sponsorami i władzami samorządowymi (od 23.07.2018 do 14.10.2019)